Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Máy bơm hóa chất NTP

máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm nước hóa chất NTP UVP280-13.7 20 5HP
25.510.000
máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm nước hóa chất NTP UVP250-13.7 20 5HP
23.734.000
máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm nước hóa chất NTP UVP265-12.2 20 3HP
21.957.000
máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm nước hóa chất NTP UVP250-12.2 20 3HP
12.377.000
máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm nước hóa chất NTP UVP250-11.5 20 2HP
10.703.000
máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm nước hóa chất NTP UVP240-1.75 20 1HP
9.858.000
máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm nước hóa chất NTP UVP225-1.75 20 1HP
10.062.000
máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm nước hóa chất NTP UVP225-1.37 20 1/2HP
8.694.000
máy bơm hóa chất ntp usp okMáy bơm hóa chất NTP USP240-1.75 20 1HP
15.745.000
bomhoachatntp okMáy bơm hóa chất NTP USP250-12.2 20 3HP
19.293.000
bomhoachatntp okMáy bơm hóa chất NTP USP250-11.5 20 2HP
16.594.000
bomhoachatntp okMáy bơm hóa chất NTP USP250-13.7 20 5HP
24.397.000

Máy bơm tubin đa tầng cánh NTP

tuabin ntp okMáy bơm tubin đa tầng cánh NTP HTP250-33.7 20
11.500.000
tuabin ntp okMáy bơm tubin đa tầng cánh NTP HTP250-22.2 20 3HP
7.299.000
tuabin ntp okMáy bơm tubin đa tầng cánh NTP HTP240-21.5 20 2HP
5.498.000
tuabin ntp okMáy bơm tubin đa tầng cánh NTP HTP225-2.75 20
3.450.000
tuabin ntp okBơm tubin đa tầng cánh NTP HTP225-2.37 20
2.505.000
tuabin ntp okMáy bơm tubin đa tầng cánh NTP HTP225-2.75 26
3.833.000
tuabin ntp okMáy bơm tubin đa tầng cánh NTP HTP225-2.37 26 1/2HP
2.775.000
tuabin ntp okMáy bơm Tubin đa tầng cánh NTP HTP240-31.5 26 2HP
6.050.000

Máy bơm nước đồng ruộng NTP


yvp may bom tuoi tieu ntpMáy bơm nước đồng ruộng NTP YVP280-11.5 460 2HP
6.730.000
yvp may bom tuoi tieu ntpMáy bơm nước đồng ruộng NTP YVP280-12.2 40 3HP
8.701.000
yvp may bom tuoi tieu ntpMáy bơm nước đồng ruộng NTP YVP2100-12.2 40 3HP
9.572.000
yvp may bom tuoi tieu ntpMáy bơm nước đồng ruộng NTP model YVP2100-13.7 40 5HP
10.563.000
hvp may bom tuoi tieu ntp okMáy bơm nước đồng ruộng NTP HVY250-1.75 26
1.819.000